Skip to main content

CÁC BƯỚC KÍCH HOẠT BẢO HÀNH SẢN PHẨM

BƯỚC 1: Cào lớp phủ bạc để lộ mã QR code và Mã số nhắn tin.

BƯỚC 2: Kích hoạt. Có 2 cách để kích hoạt bảo hành.

cách 1: Gửi tin nhắn để kích hoạt bảo hành.

  • Tin nhắn sẽ trả về thông tin bảo hành của sản phẩm.

Cách 2: Quét mã QR code.

  • Quý khách dùng phần mềm quét mã QR code, hoặc dùng chức năng quét Mã QR của zalo. Đưa điện thoại lại gần mã tem, ứng dụng sẽ nhận diện mã tem và trả về kết quả.
  • Trên màn hình kết quả, cập nhật thông tin cá nhân để đảm bảo quyền lợi bảo hành. ( hình minh họa ).
  • Sau khi hoàn tất, màn hình sẽ trả về thông tin bảo hành của sản phầm. ( hình minh họa ).

Leave a Reply